Arabiska för domare

Hakam
ﺣَﻜَﻢ
domare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för domare uttalas Hakam och skrivs ﺣَﻜَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns domare i:

Hukkaam
ﺣُﻜَّﺎﻡ
domare – maskulinum plural
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet domare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med domare

Alla bokstäver i domare

ﺣَﻜَﻢ
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för domare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻜَﻢ och uttalas Hakam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för domare

fa3al blir Hakam

Vi har sett att det arabiska ordet för domare skrivs ﺣَﻜَﻢ och uttalas Hakam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet Hakam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som domare