Arabiska för dom, regel

Hukm
ﺣُﻜﻢ
dom, regel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dom, regel uttalas Hukm och skrivs ﺣُﻜﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dom, regel i:

'aHkaam
ﺃَﺣﻜَﺎﻡ
dom, regel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dom, regel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dom, regel består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dom, regel

Alla bokstäver i dom, regel

ﺣُﻜﻢ
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dom, regel består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﻜﻢ och uttalas Hukm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dom, regel

fu3l blir Hukm

Vi har sett att det arabiska ordet för dom, regel skrivs ﺣُﻜﻢ och uttalas Hukm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet Hukm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dom, regel