Arabiska för guvernör, härskare

Haakim
ﺣَﺎﻛِﻢ
guvernör, härskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för guvernör, härskare uttalas Haakim och skrivs ﺣَﺎﻛِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns guvernör, härskare i:

Hukkaam
ﺣُﻜَّﺎﻡ
guvernör, härskare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet guvernör, härskare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med guvernör, härskare

Alla bokstäver i guvernör, härskare

ﺣَﺎﻛِﻢ
ﺣـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
alef
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för guvernör, härskare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻛِﻢ och uttalas Haakim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för guvernör, härskare

faa3il blir Haakim

Vi har sett att det arabiska ordet för guvernör, härskare skrivs ﺣَﺎﻛِﻢ och uttalas Haakim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet Haakim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som guvernör, härskare