Arabiska för kontroll

taHakkum
ﺗَﺤَﻜُّﻢ
kontroll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontroll uttalas taHakkum och skrivs ﺗَﺤَﻜُّﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kontroll

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontroll består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontroll

Alla bokstäver i kontroll

ﺗَﺤَﻜُّﻢ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
Ha
H
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kontroll består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﻜُّﻢ och uttalas taHakkum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontroll

tafa33ul blir taHakkum

Vi har sett att det arabiska ordet för kontroll skrivs ﺗَﺤَﻜُّﻢ och uttalas taHakkum. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet taHakkum.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontroll