Arabiska för skogshuggare

HaTTaab
ﺣَﻄَّﺎﺏ
skogshuggare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skogshuggare uttalas HaTTaab och skrivs ﺣَﻄَّﺎﺏ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet skogshuggare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skogshuggare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skogshuggare

Alla bokstäver i skogshuggare

ﺣَﻄَّﺎﺏ
ﺣـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
Ta
T
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för skogshuggare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻄَّﺎﺏ och uttalas HaTTaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skogshuggare

fa33aal blir HaTTaab

Vi har sett att det arabiska ordet för skogshuggare skrivs ﺣَﻄَّﺎﺏ och uttalas HaTTaab. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är H, T och b, blir ordet HaTTaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skogshuggare