Arabiska för skaka

hazza
ﻫَﺰَّ
skaka – dåtid han
yahuzzu
ﻳَﻬُﺰُّ
skaka – nutid han

Det arabiska verbet för att skaka skrivs ﻫَﺰَّ och uttalas hazza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬُﺰُّ och uttalas yahuzzu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet skaka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skaka består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skaka

Alla bokstäver i skaka

ﻫَﺰَّ
ﻫـ
ـﺰ
 
ﻫـ
ـﺰ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺰ
 
ha
h
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för skaka består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺰَّ och uttalas hazza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av skaka

dåtid
nutid
han
hazza
ﻫَﺰَّ
han - dåtid
yahuzzu
ﻳَﻬُﺰُّ
han - nutid
hon
hazzat
ﻫَﺰَّﺕ
hon - dåtid
tahuzzu
ﺗَﻬُﺰُّ
hon - nutid
jag
hazaztu
ﻫَﺰَﺯﺕُ
jag - dåtid
'ahuzzu
ﺃَﻫُﺰُّ
jag - nutid