Arabiska för krypande

zaHHaaf
ﺯَﺣَّﺎﻑ
krypande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krypande uttalas zaHHaaf och skrivs ﺯَﺣَّﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krypande består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krypande

Alla bokstäver i krypande

ﺯَﺣَّﺎﻑ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
zayn
z
Ha
H
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för krypande består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺣَّﺎﻑ och uttalas zaHHaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krypande

fa33aal blir zaHHaaf

Vi har sett att det arabiska ordet för krypande skrivs ﺯَﺣَّﺎﻑ och uttalas zaHHaaf. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är z, H och f, blir ordet zaHHaaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krypande