Arabiska för återvända

3aada
ﻋَﺎﺩَ
återvända – dåtid han
ya3uudu
ﻳَﻌُﻮﺩُ
återvända – nutid han

Det arabiska verbet för att återvända skrivs ﻋَﺎﺩَ och uttalas 3aada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌُﻮﺩُ och uttalas ya3uudu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet återvända

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet återvända består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med återvända

Alla bokstäver i återvända

ﻋَﺎﺩَ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺪ
 
ayn
3
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för återvända består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺩَ och uttalas 3aada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av återvända

dåtid
nutid
han
3aada
ﻋَﺎﺩَ
han - dåtid
ya3uudu
ﻳَﻌُﻮﺩُ
han - nutid
hon
3aadat
ﻋَﺎﺩَﺕ
hon - dåtid
ta3uudu
ﺗَﻌُﻮﺩُ
hon - nutid
jag
3udtu
ﻋُﺪﺕُ
jag - dåtid
'a3uudu
ﺃَﻋُﻮﺩُ
jag - nutid