Arabiska för gatusopare, skräpsamlare

zabbaal
ﺯَﺑَّﺎﻝ
gatusopare, skräpsamlare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gatusopare, skräpsamlare uttalas zabbaal och skrivs ﺯَﺑَّﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gatusopare, skräpsamlare består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gatusopare, skräpsamlare

Alla bokstäver i gatusopare, skräpsamlare

ﺯَﺑَّﺎﻝ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
beh
b
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för gatusopare, skräpsamlare består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺑَّﺎﻝ och uttalas zabbaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gatusopare, skräpsamlare

fa33aal blir zabbaal

Vi har sett att det arabiska ordet för gatusopare, skräpsamlare skrivs ﺯَﺑَّﺎﻝ och uttalas zabbaal. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är z, b och l, blir ordet zabbaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gatusopare, skräpsamlare