Arabiska för lögnare

bashshaak
ﺑَﺸَّﺎﻙ
lögnare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lögnare uttalas bashshaak och skrivs ﺑَﺸَّﺎﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lögnare består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lögnare

Alla bokstäver i lögnare

ﺑَﺸَّﺎﻙ
ﺑـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
beh
b
shin
sh
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för lögnare består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺸَّﺎﻙ och uttalas bashshaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver