Arabiska för beteende

taSarruf
ﺗَﺼَﺮُّﻑ
beteende – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beteende uttalas taSarruf och skrivs ﺗَﺼَﺮُّﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet beteende

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beteende består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beteende

Alla bokstäver i beteende

ﺗَﺼَﺮُّﻑ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
Sad
S
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för beteende består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﺮُّﻑ och uttalas taSarruf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beteende

tafa33ul blir taSarruf

Vi har sett att det arabiska ordet för beteende skrivs ﺗَﺼَﺮُّﻑ och uttalas taSarruf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är S, r och f, blir ordet taSarruf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beteende