Arabiska för gå iväg, lämna

inSarafa
ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ
gå iväg, lämna – dåtid han
yanSarifu
ﻳَﻨﺼَﺮِﻑُ
gå iväg, lämna – nutid han

Det arabiska verbet för att gå iväg, lämna skrivs ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ och uttalas inSarafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺼَﺮِﻑُ och uttalas yanSarifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå iväg, lämna består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå iväg, lämna

Alla bokstäver i gå iväg, lämna

ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
nun
n
Sad
S
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för gå iväg, lämna består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ och uttalas inSarafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gå iväg, lämna

infa3ala blir inSarafa

Vi har sett att det arabiska ordet för gå iväg, lämna skrivs ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ och uttalas inSarafa. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är S, r och f, blir ordet inSarafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gå iväg, lämna

Böjningsformer av gå iväg, lämna

dåtid
nutid
han
inSarafa
ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ
han - dåtid
yanSarifu
ﻳَﻨﺼَﺮِﻑُ
han - nutid
hon
inSarafat
ﺍِﻧﺼَﺮَﻓَﺖ
hon - dåtid
tanSarifu
ﺗَﻨﺼَﺮِﻑُ
hon - nutid
jag
inSaraftu
ﺍِﻧﺼَﺮَﻓﺖُ
jag - dåtid
'anSarifu
ﺃَﻧﺼَﺮِﻑُ
jag - nutid