Arabiska för artig

muhadhdhab
ﻣُﻬَﺬَّﺏ
artig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för artig uttalas muhadhdhab och skrivs ﻣُﻬَﺬَّﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet artig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet artig består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med artig

Alla bokstäver i artig

ﻣُﻬَﺬَّﺏ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ha
h
dhal
dh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för artig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻬَﺬَّﺏ och uttalas muhadhdhab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver