Hans beteende är oartigt.

Den arabiska frasen Hans beteende är oartigt. uttalas taSarrufuhu ghayra muhadhdhabin och skrivs ﺗَﺼَﺮُّﻓُﻪُ ﻏَﻴﺮَ ﻣُﻬَﺬَّﺏٍ

De arabiska orden i Hans beteende är oartigt.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Hans beteende är oartigt.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

beteende

ﺗَﺼَﺮُّﻓُﻪُ
Uttal: taSarrufuhu
Svensk versättning (av ordets grundform): beteende
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av beteende

ﺗَﺼَﺮُّﻑ
taSarruf
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

annan, inte

ﻏَﻴﺮَ
Uttal: ghayra
Svensk versättning: annan, inte
Ordklass: blandat

artig

ﻣُﻬَﺬَّﺏٍ
Uttal: muhadhdhabin
Svensk versättning (av ordets grundform): artig
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av artig

ﻣُﻬَﺬَّﺏ
muhadhdhab
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.