Arabiska för orsak, sabab (del av versfot)

sabab
ﺳَﺒَﺐ
orsak, sabab (del av versfot) – maskulinum

Det arabiska ordet för orsak, sabab (del av versfot) uttalas sabab och skrivs ﺳَﺒَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns orsak, sabab (del av versfot) i:

'asbaab
ﺃَﺳﺒَﺎﺏ
orsak, sabab (del av versfot) – maskulinum plural
Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet orsak, sabab (del av versfot)

(del av versfot inom arabisk metrik - 10)
(del av versfot inom arabisk metrik - 11)

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orsak, sabab (del av versfot) består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orsak, sabab (del av versfot)

Alla bokstäver i orsak, sabab (del av versfot)

ﺳَﺒَﺐ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
beh
b
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för orsak, sabab (del av versfot) består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺒَﺐ och uttalas sabab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver