Arabiska för avledning, morfologi, växling

Sarf
ﺻَﺮﻑ
avledning, morfologi, växling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avledning, morfologi, växling uttalas Sarf och skrivs ﺻَﺮﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avledning, morfologi, växling består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avledning, morfologi, växling

Alla bokstäver i avledning, morfologi, växling

ﺻَﺮﻑ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Sad
S
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för avledning, morfologi, växling består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺮﻑ och uttalas Sarf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avledning, morfologi, växling

fa3l blir Sarf

Vi har sett att det arabiska ordet för avledning, morfologi, växling skrivs ﺻَﺮﻑ och uttalas Sarf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, r och f, blir ordet Sarf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avledning, morfologi, växling