Arabiska för krasch, upplösning

taHaTTum
ﺗَﺤَﻄُّﻢ
krasch, upplösning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krasch, upplösning uttalas taHaTTum och skrivs ﺗَﺤَﻄُّﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krasch, upplösning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krasch, upplösning

Alla bokstäver i krasch, upplösning

ﺗَﺤَﻄُّﻢ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻄـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
Ha
H
Ta
T
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för krasch, upplösning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﻄُّﻢ och uttalas taHaTTum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krasch, upplösning

tafa33ul blir taHaTTum

Vi har sett att det arabiska ordet för krasch, upplösning skrivs ﺗَﺤَﻄُّﻢ och uttalas taHaTTum. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är H, T och m, blir ordet taHaTTum.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krasch, upplösning