Arabiska för administratör, guvernör

mutaSarrif
ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻑ
administratör, guvernör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för administratör, guvernör uttalas mutaSarrif och skrivs ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet administratör, guvernör

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet administratör, guvernör består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med administratör, guvernör

Alla bokstäver i administratör, guvernör

ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻑ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ta
t
Sad
S
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för administratör, guvernör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻑ och uttalas mutaSarrif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för administratör, guvernör

mutafa33il blir mutaSarrif

Vi har sett att det arabiska ordet för administratör, guvernör skrivs ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻑ och uttalas mutaSarrif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är S, r och f, blir ordet mutaSarrif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som administratör, guvernör