Arabiska för klagande

ta'affuf
ﺗَﺄَﻓُّﻒ
klagande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klagande uttalas ta'affuf och skrivs ﺗَﺄَﻓُّﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klagande består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klagande

Alla bokstäver i klagande

ﺗَﺄَﻓُّﻒ
ﺗـ
ـﺄ
ﻓـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﻓـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
alif hamza
'
fa
f
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för klagande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺄَﻓُّﻒ och uttalas ta'affuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver