Arabiska för bank-

maSrifiyy
ﻣَﺼﺮِﻓِﻲّ
bank- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bank- uttalas maSrifiyy och skrivs ﻣَﺼﺮِﻓِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet bank-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bank- består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bank-

Alla bokstäver i bank-

ﻣَﺼﺮِﻓِﻲّ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
Sad
S
ra
r
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för bank- består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺼﺮِﻓِﻲّ och uttalas maSrifiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bank-

maf3il blir maSrifiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för bank- skrivs ﻣَﺼﺮِﻓِﻲّ och uttalas maSrifiyy. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är S, r och f, blir ordet maSrifiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bank-