Arabiska för försiktighet

muHaadhara
ﻣُﺤَﺎﺫَﺭَﺓ
försiktighet – femininum singular

Det arabiska ordet för försiktighet uttalas muHaadhara och skrivs ﻣُﺤَﺎﺫَﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försiktighet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försiktighet

Alla bokstäver i försiktighet

ﻣُﺤَﺎﺫَﺭَﺓ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺬ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
Ha
H
alef
dhal
dh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för försiktighet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﺫَﺭَﺓ och uttalas muHaadhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver