Arabiska för konversation

mukaalama
ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ
konversation – femininum singular

Det arabiska ordet för konversation uttalas mukaalama och skrivs ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns konversation i:

mukaalamaat
ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺎﺕ
konversation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet konversation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konversation består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konversation

Alla bokstäver i konversation

ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
mim
m
kaf
k
alef
lam
l
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för konversation består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ och uttalas mukaalama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konversation

mufaa3ala blir mukaalama

Vi har sett att det arabiska ordet för konversation skrivs ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ och uttalas mukaalama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet mukaalama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konversation