Arabiska för rättfärdighet

SalaaH
ﺻَﻠَﺎﺡ
rättfärdighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rättfärdighet uttalas SalaaH och skrivs ﺻَﻠَﺎﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rättfärdighet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rättfärdighet

Alla bokstäver i rättfärdighet

ﺻَﻠَﺎﺡ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
lam
l
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för rättfärdighet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻠَﺎﺡ och uttalas SalaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rättfärdighet

fa3aal blir SalaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för rättfärdighet skrivs ﺻَﻠَﺎﺡ och uttalas SalaaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet SalaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rättfärdighet