Arabiska för laga, reparera

SallaHa
ﺻَﻠَّﺢَ
laga, reparera – dåtid han
yuSalliHu
ﻳُﺼَﻠِّﺢُ
laga, reparera – nutid han

Det arabiska verbet för att laga, reparera skrivs ﺻَﻠَّﺢَ och uttalas SallaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﻠِّﺢُ och uttalas yuSalliHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet laga, reparera består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med laga, reparera

Alla bokstäver i laga, reparera

ﺻَﻠَّﺢَ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för laga, reparera består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻠَّﺢَ och uttalas SallaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för laga, reparera

fa33ala blir SallaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för laga, reparera skrivs ﺻَﻠَّﺢَ och uttalas SallaHa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet SallaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som laga, reparera

Böjningsformer av laga, reparera

dåtid
nutid
han
SallaHa
ﺻَﻠَّﺢَ
han - dåtid
yuSalliHu
ﻳُﺼَﻠِّﺢُ
han - nutid
hon
SallaHat
ﺻَﻠَّﺤَﺖ
hon - dåtid
tuSalliHu
ﺗُﺼَﻠِّﺢُ
hon - nutid
jag
SallaHtu
ﺻَﻠَّﺤﺖُ
jag - dåtid
'uSalliHu
ﺃُﺻَﻠِّﺢُ
jag - nutid