Arabiska för god, rättfärdig

SaaliH
ﺻَﺎﻟِﺢ
god, rättfärdig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för god, rättfärdig uttalas SaaliH och skrivs ﺻَﺎﻟِﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet god, rättfärdig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet god, rättfärdig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med god, rättfärdig

Alla bokstäver i god, rättfärdig

ﺻَﺎﻟِﺢ
ﺻـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
alef
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för god, rättfärdig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻟِﺢ och uttalas SaaliH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för god, rättfärdig

faa3il blir SaaliH

Vi har sett att det arabiska ordet för god, rättfärdig skrivs ﺻَﺎﻟِﺢ och uttalas SaaliH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet SaaliH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som god, rättfärdig