Arabiska för vara bra

SalaHa
ﺻَﻠَﺢَ
vara bra – dåtid han
yaSluHu
ﻳَﺼﻠُﺢُ
vara bra – nutid han

Det arabiska verbet för att vara bra skrivs ﺻَﻠَﺢَ och uttalas SalaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻠُﺢُ och uttalas yaSluHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara bra består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara bra

Alla bokstäver i vara bra

ﺻَﻠَﺢَ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vara bra består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻠَﺢَ och uttalas SalaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara bra

fa3ala blir SalaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för vara bra skrivs ﺻَﻠَﺢَ och uttalas SalaHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet SalaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara bra

Böjningsformer av vara bra

dåtid
nutid
han
SalaHa
ﺻَﻠَﺢَ
han - dåtid
yaSluHu
ﻳَﺼﻠُﺢُ
han - nutid
hon
SalaHat
ﺻَﻠَﺤَﺖ
hon - dåtid
taSluHu
ﺗَﺼﻠُﺢُ
hon - nutid
jag
SalaHtu
ﺻَﻠَﺤﺖُ
jag - dåtid
'aSluHu
ﺃَﺻﻠُﺢُ
jag - nutid