Arabiska för reformerad

muSlaH
ﻣُﺼﻠَﺢ
reformerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för reformerad uttalas muSlaH och skrivs ﻣُﺼﻠَﺢ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reformerad består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reformerad

Alla bokstäver i reformerad

ﻣُﺼﻠَﺢ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
Sad
S
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för reformerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺼﻠَﺢ och uttalas muSlaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reformerad

muf3al blir muSlaH

Vi har sett att det arabiska ordet för reformerad skrivs ﻣُﺼﻠَﺢ och uttalas muSlaH. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet muSlaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reformerad