Arabiska för reparation

'iSlaaH
ﺇِﺻﻠَﺎﺡ
reparation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för reparation uttalas 'iSlaaH och skrivs ﺇِﺻﻠَﺎﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns reparation i:

'iSlaaHaat
ﺇِﺻﻠَﺎﺣَﺎﺕ
reparation – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reparation består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reparation

Alla bokstäver i reparation

ﺇِﺻﻠَﺎﺡ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
alif hamza
'
Sad
S
lam
l
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för reparation består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺻﻠَﺎﺡ och uttalas 'iSlaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reparation

'if3aal blir 'iSlaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för reparation skrivs ﺇِﺻﻠَﺎﺡ och uttalas 'iSlaaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet 'iSlaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reparation