Arabiska för förbättra, reparera

'aSlaHa
ﺃَﺻﻠَﺢَ
förbättra, reparera – dåtid han
yuSliHu
ﻳُﺼﻠِﺢُ
förbättra, reparera – nutid han

Det arabiska verbet för att förbättra, reparera skrivs ﺃَﺻﻠَﺢَ och uttalas 'aSlaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼﻠِﺢُ och uttalas yuSliHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbättra, reparera består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbättra, reparera

Alla bokstäver i förbättra, reparera

ﺃَﺻﻠَﺢَ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ـﺄ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
alif hamza
'
Sad
S
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förbättra, reparera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺻﻠَﺢَ och uttalas 'aSlaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbättra, reparera

'af3ala blir 'aSlaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för förbättra, reparera skrivs ﺃَﺻﻠَﺢَ och uttalas 'aSlaHa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet 'aSlaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbättra, reparera

Böjningsformer av förbättra, reparera

dåtid
nutid
han
'aSlaHa
ﺃَﺻﻠَﺢَ
han - dåtid
yuSliHu
ﻳُﺼﻠِﺢُ
han - nutid
hon
'aSlaHat
ﺃَﺻﻠَﺤَﺖ
hon - dåtid
tuSliHu
ﺗُﺼﻠِﺢُ
hon - nutid
jag
'aSlaHtu
ﺃَﺻﻠَﺤﺖُ
jag - dåtid
'uSliHu
ﺃُﺻﻠِﺢُ
jag - nutid