Arabiska för reformerare, reparatör

muSliH
ﻣُﺼﻠِﺢ
reformerare, reparatör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för reformerare, reparatör uttalas muSliH och skrivs ﻣُﺼﻠِﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reformerare, reparatör består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reformerare, reparatör

Alla bokstäver i reformerare, reparatör

ﻣُﺼﻠِﺢ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
Sad
S
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för reformerare, reparatör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺼﻠِﺢ och uttalas muSliH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reformerare, reparatör

muf3il blir muSliH

Vi har sett att det arabiska ordet för reformerare, reparatör skrivs ﻣُﺼﻠِﺢ och uttalas muSliH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet muSliH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reformerare, reparatör