Arabiska för överenskommelse

muwaafaqa
ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ
överenskommelse – femininum singular

Det arabiska ordet för överenskommelse uttalas muwaafaqa och skrivs ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet överenskommelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överenskommelse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överenskommelse

Alla bokstäver i överenskommelse

ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ
ﻣـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
alef
fa
f
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för överenskommelse består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ och uttalas muwaafaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för överenskommelse

mufaa3ala blir muwaafaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för överenskommelse skrivs ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ och uttalas muwaafaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är w, f och q, blir ordet muwaafaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som överenskommelse