Arabiska för framgång

tawfiiq
ﺗَﻮﻓِﻴﻖ
framgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framgång uttalas tawfiiq och skrivs ﺗَﻮﻓِﻴﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framgång består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framgång

Alla bokstäver i framgång

ﺗَﻮﻓِﻴﻖ
ﺗـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
waw
w
fa
f
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för framgång består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﻓِﻴﻖ och uttalas tawfiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framgång

taf3iil blir tawfiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för framgång skrivs ﺗَﻮﻓِﻴﻖ och uttalas tawfiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, f och q, blir ordet tawfiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framgång