Arabiska för hålla med

waafaqa
ﻭَﺍﻓَﻖَ
hålla med – dåtid han
yuwaafiqu
ﻳُﻮَﺍﻓِﻖُ
hålla med – nutid han

Det arabiska verbet för att hålla med skrivs ﻭَﺍﻓَﻖَ och uttalas waafaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺍﻓِﻖُ och uttalas yuwaafiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hålla med

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hålla med består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hålla med

Alla bokstäver i hålla med

ﻭَﺍﻓَﻖَ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﻖ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
waw
w
alef
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för hålla med består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻓَﻖَ och uttalas waafaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hålla med

faa3ala blir waafaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för hålla med skrivs ﻭَﺍﻓَﻖَ och uttalas waafaqa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är w, f och q, blir ordet waafaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hålla med

Böjningsformer av hålla med

dåtid
nutid
han
waafaqa
ﻭَﺍﻓَﻖَ
han - dåtid
yuwaafiqu
ﻳُﻮَﺍﻓِﻖُ
han - nutid
hon
waafaqat
ﻭَﺍﻓَﻘَﺖ
hon - dåtid
tuwaafiqu
ﺗُﻮَﺍﻓِﻖُ
hon - nutid
jag
waafaqtu
ﻭَﺍﻓَﻘﺖُ
jag - dåtid
'uwaafiqu
ﺃُﻭَﺍﻓِﻖُ
jag - nutid