Arabiska för framgångsrik, lyckosam

mutawaffiq
ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ
framgångsrik, lyckosam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framgångsrik, lyckosam uttalas mutawaffiq och skrivs ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framgångsrik, lyckosam består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framgångsrik, lyckosam

Alla bokstäver i framgångsrik, lyckosam

ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ta
t
waw
w
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för framgångsrik, lyckosam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ och uttalas mutawaffiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framgångsrik, lyckosam

mutafa33il blir mutawaffiq

Vi har sett att det arabiska ordet för framgångsrik, lyckosam skrivs ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ och uttalas mutawaffiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, f och q, blir ordet mutawaffiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framgångsrik, lyckosam