Arabiska för framgångsrik

muwaffaq
ﻣُﻮَﻓَّﻖ
framgångsrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framgångsrik uttalas muwaffaq och skrivs ﻣُﻮَﻓَّﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framgångsrik består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framgångsrik

Alla bokstäver i framgångsrik

ﻣُﻮَﻓَّﻖ
ﻣـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
waw
w
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för framgångsrik består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﻓَّﻖ och uttalas muwaffaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framgångsrik

mufa33al blir muwaffaq

Vi har sett att det arabiska ordet för framgångsrik skrivs ﻣُﻮَﻓَّﻖ och uttalas muwaffaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är w, f och q, blir ordet muwaffaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framgångsrik