Han skakade på huvudet ogillande.

Den arabiska frasen Han skakade på huvudet ogillande. uttalas hazza ra'sahu bi3adami almuwaafaqati och skrivs ﻫَﺰَّ ﺭَﺃﺳَﻪُ ﺑِﻌَﺪَﻡِ ﺍَﻟﻤُﻮَﺍﻓَﻘَﺔِ

De arabiska orden i Han skakade på huvudet ogillande.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han skakade på huvudet ogillande.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att skaka

ﻫَﺰَّ
Uttal: hazza
Svensk versättning: att skaka
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

huvud

ﺭَﺃﺳَﻪُ
Uttal: ra'sahu
Svensk versättning (av ordets grundform): huvud
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av huvud

ﺭَﺃﺱ
ra's
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

avsaknad

ﻋَﺪَﻡِ
Uttal: 3adami
Svensk versättning (av ordets grundform): avsaknad
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av avsaknad

ﻋَﺪَﻡ
3adam
(singular, obestämd form, utan kasus)

överenskommelse

ﺍَﻟﻤُﻮَﺍﻓَﻘَﺔِ
Uttal: almuwaafaqati
Svensk versättning (av ordets grundform): överenskommelse
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av överenskommelse

ﻣُﻮَﺍﻓَﻘَﺔ
muwaafaqa
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.