Arabiska för innovation, kätteri, modenyck

bid3a
ﺑِﺪﻋَﺔ
innovation, kätteri, modenyck – femininum singular

Det arabiska ordet för innovation, kätteri, modenyck uttalas bid3a och skrivs ﺑِﺪﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns innovation, kätteri, modenyck i:

bida3
ﺑِﺪَﻉ
innovation, kätteri, modenyck – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet innovation, kätteri, modenyck består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med innovation, kätteri, modenyck

Alla bokstäver i innovation, kätteri, modenyck

ﺑِﺪﻋَﺔ
ﺑـ
ـﺪ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺪ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
beh
b
dal
d
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för innovation, kätteri, modenyck består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﺪﻋَﺔ och uttalas bid3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för innovation, kätteri, modenyck

fi3la blir bid3a

Vi har sett att det arabiska ordet för innovation, kätteri, modenyck skrivs ﺑِﺪﻋَﺔ och uttalas bid3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är b, d och 3, blir ordet bid3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som innovation, kätteri, modenyck