Arabiska för historik, uppträdande

siira
ﺳِﻴﺮَﺓ
historik, uppträdande – femininum singular

Det arabiska ordet för historik, uppträdande uttalas siira och skrivs ﺳِﻴﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns historik, uppträdande i:

siyar
ﺳِﻴَﺮ
historik, uppträdande – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet historik, uppträdande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med historik, uppträdande

Alla bokstäver i historik, uppträdande

ﺳِﻴﺮَﺓ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för historik, uppträdande består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﻴﺮَﺓ och uttalas siira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver