Arabiska för härlig, trevlig

muHabbab
ﻣُﺤَﺒَّﺐ
härlig, trevlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för härlig, trevlig uttalas muHabbab och skrivs ﻣُﺤَﺒَّﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet härlig, trevlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet härlig, trevlig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med härlig, trevlig

Alla bokstäver i härlig, trevlig

ﻣُﺤَﺒَّﺐ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Ha
H
beh
b
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för härlig, trevlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺒَّﺐ och uttalas muHabbab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver