Arabiska för segel

qil3
ﻗِﻠﻊ
segel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för segel uttalas qil3 och skrivs ﻗِﻠﻊ.

Förutom grundformen finns segel i:

quluu3
ﻗُﻠُﻮﻉ
segel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet segel

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet segel består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med segel

Alla bokstäver i segel

ﻗِﻠﻊ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för segel består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻠﻊ och uttalas qil3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för segel

fi3l blir qil3

Vi har sett att det arabiska ordet för segel skrivs ﻗِﻠﻊ och uttalas qil3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, l och 3, blir ordet qil3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som segel