Arabiska för hård, robust

Sulb
ﺻُﻠﺐ
hård, robust – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hård, robust uttalas Sulb och skrivs ﺻُﻠﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hård, robust

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hård, robust består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hård, robust

Alla bokstäver i hård, robust

ﺻُﻠﺐ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hård, robust består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻُﻠﺐ och uttalas Sulb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hård, robust

fu3l blir Sulb

Vi har sett att det arabiska ordet för hård, robust skrivs ﺻُﻠﺐ och uttalas Sulb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är S, l och b, blir ordet Sulb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hård, robust