Arabiska för mjuk

naa3im
ﻧَﺎﻋِﻢ
mjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mjuk uttalas naa3im och skrivs ﻧَﺎﻋِﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet mjuk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mjuk består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mjuk

Alla bokstäver i mjuk

ﻧَﺎﻋِﻢ
ﻧـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
alef
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för mjuk består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻋِﻢ och uttalas naa3im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mjuk

faa3il blir naa3im

Vi har sett att det arabiska ordet för mjuk skrivs ﻧَﺎﻋِﻢ och uttalas naa3im. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, 3 och m, blir ordet naa3im.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mjuk