Arabiska för plånbok

maHfaZa
ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ
plånbok – femininum singular

Det arabiska ordet för plånbok uttalas maHfaZa och skrivs ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns plånbok i:

maHaafiZ
ﻣَﺤَﺎﻓِﻆ
plånbok – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet plånbok

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plånbok består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plånbok

Alla bokstäver i plånbok

ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
mim
m
Ha
H
fa
f
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för plånbok består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ och uttalas maHfaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plånbok

maf3ala blir maHfaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för plånbok skrivs ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ och uttalas maHfaZa. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet maHfaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plånbok