Arabiska för väktare

HaafiZ
ﺣَﺎﻓِﻆ
väktare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för väktare uttalas HaafiZ och skrivs ﺣَﺎﻓِﻆ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns väktare i:

HaafiZuuna
ﺣَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ
väktare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väktare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och Za som skrivs ﻅ och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väktare

Alla bokstäver i väktare

ﺣَﺎﻓِﻆ
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
Ha
H
alef
fa
f
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för väktare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻓِﻆ och uttalas HaafiZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väktare

faa3il blir HaafiZ

Vi har sett att det arabiska ordet för väktare skrivs ﺣَﺎﻓِﻆ och uttalas HaafiZ. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet HaafiZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väktare