Arabiska för bevarande

HifaaZ
ﺣِﻔَﺎﻅ
bevarande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bevarande uttalas HifaaZ och skrivs ﺣِﻔَﺎﻅ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevarande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevarande

Alla bokstäver i bevarande

ﺣِﻔَﺎﻅ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
Ha
H
fa
f
alef
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för bevarande består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻔَﺎﻅ och uttalas HifaaZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bevarande

fi3aal blir HifaaZ

Vi har sett att det arabiska ordet för bevarande skrivs ﺣِﻔَﺎﻅ och uttalas HifaaZ. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet HifaaZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bevarande