Arabiska för bevara

HaafaZa
ﺣَﺎﻓَﻆَ
bevara – dåtid han
yuHaafiZu
ﻳُﺤَﺎﻓِﻆُ
bevara – nutid han

Det arabiska verbet för att bevara skrivs ﺣَﺎﻓَﻆَ och uttalas HaafaZa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺎﻓِﻆُ och uttalas yuHaafiZu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bevara

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevara består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevara

Alla bokstäver i bevara

ﺣَﺎﻓَﻆَ
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
Ha
H
alef
fa
f
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för bevara består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻓَﻆَ och uttalas HaafaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bevara

faa3ala blir HaafaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för bevara skrivs ﺣَﺎﻓَﻆَ och uttalas HaafaZa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet HaafaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bevara

Böjningsformer av bevara

dåtid
nutid
han
HaafaZa
ﺣَﺎﻓَﻆَ
han - dåtid
yuHaafiZu
ﻳُﺤَﺎﻓِﻆُ
han - nutid
hon
HaafaZat
ﺣَﺎﻓَﻈَﺖ
hon - dåtid
tuHaafiZu
ﺗُﺤَﺎﻓِﻆُ
hon - nutid
jag
HaafaZtu
ﺣَﺎﻓَﻈﺖُ
jag - dåtid
'uHaafiZu
ﺃُﺣَﺎﻓِﻆُ
jag - nutid