Arabiska för stjäla

saraqa
ﺳَﺮَﻕَ
stjäla – dåtid han
yasriqu
ﻳَﺴﺮِﻕُ
stjäla – nutid han

Det arabiska verbet för att stjäla skrivs ﺳَﺮَﻕَ och uttalas saraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺮِﻕُ och uttalas yasriqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet stjäla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stjäla består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stjäla

Alla bokstäver i stjäla

ﺳَﺮَﻕَ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för stjäla består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺮَﻕَ och uttalas saraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stjäla

fa3ala blir saraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för stjäla skrivs ﺳَﺮَﻕَ och uttalas saraqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, r och q, blir ordet saraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stjäla

Böjningsformer av stjäla

dåtid
nutid
han
saraqa
ﺳَﺮَﻕَ
han - dåtid
yasriqu
ﻳَﺴﺮِﻕُ
han - nutid
hon
saraqat
ﺳَﺮَﻗَﺖ
hon - dåtid
tasriqu
ﺗَﺴﺮِﻕُ
hon - nutid
jag
saraqtu
ﺳَﺮَﻗﺖُ
jag - dåtid
'asriqu
ﺃَﺳﺮِﻕُ
jag - nutid