Arabiska för rankning, status

martaba
ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ
rankning, status – femininum singular

Det arabiska ordet för rankning, status uttalas martaba och skrivs ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rankning, status i:

maraatib
ﻣَﺮَﺍﺗِﺐ
rankning, status – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rankning, status består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rankning, status

Alla bokstäver i rankning, status

ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
ta
t
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rankning, status består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ och uttalas martaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rankning, status

maf3ala blir martaba

Vi har sett att det arabiska ordet för rankning, status skrivs ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ och uttalas martaba. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är r, t och b, blir ordet martaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rankning, status