Arabiska för guvernement, provins

muHaafaZa
ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺔ
guvernement, provins – femininum singular

Det arabiska ordet för guvernement, provins uttalas muHaafaZa och skrivs ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺔ.

Förutom grundformen finns guvernement, provins i:

muHaafaZaat
ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺎﺕ
guvernement, provins – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet guvernement, provins består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med guvernement, provins

Alla bokstäver i guvernement, provins

ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺔ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
mim
m
Ha
H
alef
fa
f
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för guvernement, provins består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺔ och uttalas muHaafaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för guvernement, provins

mufaa3ala blir muHaafaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för guvernement, provins skrivs ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺔ och uttalas muHaafaZa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet muHaafaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som guvernement, provins