Arabiska för tjuv

liSS
ﻟِﺺّ
tjuv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjuv uttalas liSS och skrivs ﻟِﺺّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tjuv i:

luSuuS
ﻟُﺼُﻮﺹ
tjuv – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tjuv

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjuv består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjuv

Alla bokstäver i tjuv

ﻟِﺺّ
ﻟـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för tjuv består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟِﺺّ och uttalas liSS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver